УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ СЕРВІС MAKEWEAR

Дата останнього оновлення: 25.08.2021 р.
РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ. ЗГОДА З УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ
1.1. У даному документі використовуються наступні визначення:
 • «Сервіс» – онлайн-платформа (сервіс) під назвою “Makewear”, що розташована в мережі Інтернет за посиланням https://makewear.ua, що належить Адміністратору, який забезпечує доступ Користувачів до неї, її адміністрування, надання Користувачам Послуг Адміністратора та забезпечує Продавців можливістю здійснити реалізацію Товарів Користувачам.
 • «Адміністратор» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМ МЕЙКВЕАР», місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 7, офіс 5, ідентифікаційний код: 4429414.
 • «Користувач» – фізична особа, яка використовує Сервіс з метою придбання Товарів Продавців та отримання Послуг Адміністратора Сервісу.
 • «Товари» – непродовольчі товари (зокрема, одяг, взуття та аксесуари), що реалізуються Продавцями Користувачам та представлені на Сервісі згідно з номенклатурою та асортиментом, що погоджені між Адміністратором та Продавцями.
 • «Продавець» – суб’єкт підприємницької діяльності, який є власником відповідного Товару, що представлений на Сервісі, та пропонує його для продажу Користувачу за допомогою Сервісу (або його уповноважений представник – дилер), та який прийняв дані Умови.
 • «Платіжний сервіс» – суб’єкт підприємницької діяльності, який має відповідну дозвільну документацію на здійснення послуг з приймання та переказу коштів у безготівковій формі, приймає кошти за оплату Товарів та Послуг Сервісу від Користувачів з метою їх подальшого переказу відповідним отримувачам згідно з даними Умовами та договором, укладеним між Адміністратором та Платіжним сервісом.
 • «Сервіс комплектації Товарів» — суб’єкт підприємницької діяльності, який на підставі відповідного договору, укладеного з Адміністратором, надає послуги з приймання Товарів від Постачальників, їх складування та комплектації.
 • «Сервіс доставки Товарів» — суб’єкт підприємницької діяльності, який надає послуги з відправлення та доставки скомплектованих Товарів Користувачам.
 • «Послуги Адміністратора» – комплекс інформаційно-організаційних послуг Адміністратора з надання доступу Користувачам до Товарів різних Продавців з метою їх подальшого придбання, забезпечення комплектування та організації відправлення Користувачам придбаних ними Товарів, надання інформаційно-технічної підтримки Користувачам, а також інших супутніх послуг, що стосуються Товарів Продавців, які розміщені на Сервісі.

1.2. Ці Умови використання (далі – «Умови» або «Умови використання»), включаючи всі супровідні документи, є юридично обов'язковою угодою у формі публічної оферти та договору приєднання між будь-якими Продавцями та Адміністратором, укладеною згідно з вимогами ст.-ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.3. Продавці повинні уважно прочитати та дотримуватися цих Умов.

1.4. Використовуючи Сервіс, кожен Продавець (його уповноважений представник) підтверджує, що повністю прочитав, зрозумів та беззастережно прийняв ці Умови.
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини між Адміністратором та відповідним Продавцем щодо реалізації Товарів за допомогою Сервісу. Дані Умови не регулюють взаємовідносини між Адміністратором та Користувачами.

2.2. Акцептування (прийняття) даних Умов здійснюється відповідним Продавцем в момент його реєстрації (заповнення профілю) в якості постачальника Товарів на Сервісі засобами електронної комунікації (зокрема, з використанням АРІ).

2.3. Обліковий запис (акаунт) Продавця на Сервісі активується після підтвердження даних акаунту Сервісом. Дані профілю Продавця є невід'ємною частиною даних Умов та не можуть бути змінені Продавцем без попереднього погодження з Адміністратором – такі зміни здійснюються виключно шляхом направлення відповідної заявки на зміну умов договору Продавцем Адміністратору засобами електронної комунікації.

2.4. Забороняється використання Сервісу з будь-якою протизаконною метою. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які протизаконні дії, що вчиняються Продавцями або будь-якими третіми особами.

2.5. Під час взаємодії з Адміністратором Продавець зобов’язується неухильно дотримуватись даних Умов, а також вимог чинного законодавства України.
РОЗДІЛ 3. ПРИЗНАЧЕННЯ СЕРВІСУ ДЛЯ ПРОДАВЦІВ
3.1. Сервіс є маркетплейсом (електронною онлайн-платформою з реалізації товарів), що надає можливість Продавцям здійснювати реалізацію (дистрибуцію) Товарів Користувачам, які, в свою чергу, можуть здійснювати пошук, вибір та придбання таких Товарів на Сервісі , а також отримувати Послуги Адміністратора.
РОЗДІЛ 4. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ ПРОДАВЦЯМИ
4.1. Для розміщення Товару, що пропонується до продажу Користувачам за допомогою Сервісу Продавець зобов’язаний надати Адміністратору всю необхідну та актуальну інформацію про відповідний Товар та прайс-лист на нього в формі, встановленій Адміністратором. Така інформація повинна бути перевіреною, коректною та такою, що відповідає дійсності.

4.2. Продавець та Адміністратор підтримують комунікацію з питань їх співпраці в електронній формі (електронна пошта тощо).

4.3. Товари, що є доступними для замовлення на Сервісі Користувачами, визначаються за погодженням між Адміністратором та Продавцем. Продавець зобов’язується постійно підтримувати комунікацію з представником Адміністратора з усіх питань, що стосуються Товару та його наявності.

4.4. Адміністратор зобов'язується обробляти замовлення Користувачів щодо придбання Товарів на Сервісі та своєчасно надавати Продавцю інформацію про сформовані замовлення.

4.5. Продавець повинен своєчасно (в будь-якому випадку не пізніше 24-х годин з моменту отримання сформованого замовлення Користувача) повідомляти Адміністратора про наявність чи відсутність замовленого Товару та інформацію про Товар (коли він з'явиться, чи з'явиться він). Якщо протягом зазначеного строку Продавець не підтверджує наявність Товару, такий Товар вважається відсутнім, про що у Сервісі в автоматичному режимі робиться відповідна відмітка із зазначенням статусу відсутності Товару.

4.6. Накладну по замовленню, отриманому через Сервіс від Користувача, формує в електронному вигляді Адміністратор та надсилає її в особистий кабінет Користувача та Продавця. З метою надання Послуг Адміністратора він має право передавати такі накладні та інші документи, що стосуються Товару, третім особам.
РОЗДІЛ 5. ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ, УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість замовлення, здійсненого Користувачем на Сервісі формується наступним чином: з вартості відповідних замовлених Користувачем Товарів, вартості Послуг Адміністратора та комісії Платіжного сервісу за переказ коштів, що сплачується за рахунок Адміністратора (надалі – «Вартість замовлення»). При цьому ціна Товарів, що включена до Вартості замовлення, формується з урахуванням спеціальної знижки, що надається відповідним Продавцем Адміністратору (спеціальна ціна) за реалізацію Товарів Продавцем Користувачам через Сервіс, та яка формується згідно умов, погоджених між Адміністратором та відповідним Продавцем (надалі – «Ціна товару»).

5.2. Вартість Послуг Адміністратора щодо реалізації (дистрибуції) Товарів Продавця формується за рахунок комісії за розміщення Товару на Сервісі, передачі замовлень Товарів Продавцю, надання інших Послуг Адміністратора, та фактично сплачується Користувачем в складі Вартості замовлення. Розмір зазначеної комісії погоджується Адміністратором з кожним Продавцем окремо засобами електронної комунікації, та встановлюється з розрахунку по роздрібних та оптових замовленнях за формулою, визначеною Адміністратором.

5.3. Оплата Вартості замовлення здійснюється Користувачем виключно через Платіжний сервіс, що визначається Адміністратором самостійно, та з яким Адміністратором укладено відповідний договір про надання платіжних послуг або послуг з приймання та переказу коштів, та який визначається Адміністратором на Сервісі. Для отримання оплати Ціни товару в складі Вартості замовлення за допомогою Платіжного сервісу Продавець повинен виконувати встановлені Платіжним сервісом та/або Адміністратором настанови щодо підключення (інтеграції) до Платіжного сервісу (в тому числі за допомогою API в особистому кабінеті Продавця на Сервісі).

5.4. Оплата замовлення може здійснюватись за допомогою спеціального програмного забезпечення Платіжного сервісу, що може бути налаштоване як частина Сервісу, однак така послуга надається виключно відповідним Платіжним сервісом, а не Адміністратором.

5.5. Сервіс та Адміністратор не несуть відповідальність за обробку та проведення оплати Вартості замовлення.

5.6. Після отримання коштів за оплату Вартості замовлення від Користувача, Платіжний сервіс згідно з відповідними погодженими з Адміністратором умовами та на підставі відповідного договору в автоматичному режимі здійснює розподіл отриманих від Користувачів коштів та їх перерахування на банківські рахунки Адміністратора та Продавця в наступному порядку: Ціна Товару перераховується безпосередньо на рахунок відповідного Продавця; вартість Послуг Адміністратора за вирахуванням встановленої комісії Платіжного сервісу перераховується на рахунок Адміністратора.

5.7. Валютою розрахунків є національна валюта України – гривня.
РОЗДІЛ 6. УМОВИ ПРОДАЖУ ТОВАРУ ТА ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЬОГО
6.1. Продаж відповідного Товару Користувачу здійснюється відповідним Продавцем за посередництва Адміністратора. Адміністратор не є власником та/або продавцем відповідного Товару.

6.2. Право власності на відповідний обраний Користувачем Товар переходить від відповідного Продавця до Користувача з моменту здійснення оплати повної вартості Ціни товару в складі Вартості замовлення.

6.3. Акцептуванням даних умов Продавець надає згоду та доручає Адміністратору вжити всі необхідні дії щодо відправлення (доставки) оплаченого Користувачем Товару такому Користувачу відповідно до умов, визначених Користувачем, в тому числі надає згоду на залучення Адміністратором третіх осіб для забезпечення такого відправлення та доставки. Продавець зобов’язаний відправити Товар за допомогою Сервісу доставки Товару, що буде вказаний Адміністратором, протягом 48 годин після його оплати.

6.4. До взаємовідносин між Продавцем відповідного Товару та Користувачем застосовуються положення чинного законодавства щодо продажу товарів на відстані.

6.5. Комплектування Товару, замовленого Користувачем у різних Продавців, з метою подальшої доставки Товару Користувачу здійснюється Адміністратором або відповідною третьою особою, залученою Адміністратором (Сервісом комплектації Товарів), в складі Послуг Адміністратора. Акцептуванням даних Умов Продавець доручає Адміністратору за дорученням Продавця від власного імені Адміністратора формувати єдиний документ (накладну) на усі Товари, що були замовлені Користувачем в складі його замовлення із зазначенням опису та іншої інформації про Товар, та відправляти таку накладну Користувачу разом з Товаром під час організації його доставки відповідно до даних Умов. Зазначена накладна, підписана Адміністратором, є документом, що підтверджує продаж Відповідного Товару Користувачу.
РОЗДІЛ 7. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
7.1. Доставка замовленого Користувачем Товару за дорученням Продавця здійснюється відповідним Сервісом доставки Товару, обраним Користувачем.

7.2. Відповідальність за збереження цілісності Товару, його втрату під час доставки, за його пакування, за вручення Товару отримувачу під час доставки в повному обсязі несе відповідний Сервіс доставки Товару.

7.3. Адміністратор не несе будь-якої відповідальності за діяльність та/або бездіяльність Сервісу доставки Товару (в тому числі за можливу втрату або пошкодження Товару під час його доставки Користувачу).

7.4. Товар вважається отриманим Користувачем з моменту підписанням ним відповідної транспортної накладної Сервісу доставки Товару, що засвідчує отримання Товару.
РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА АДМІНІСТРАТОРА
8.1. Продавець несе перед Користувачем повну відповідальність за достовірність інформації про Товар, що зазначена на Сервісі, за якість Товару, дотримання умов гарантійного та іншого обслуговування Користувача у зв’язку з продажем йому Товару, за дотримання порядку повернення та обміну Товару Користувачу, а також за дотримання перед Користувачем вимог законодавства України про захист прав споживачів щодо Товару.

8.2. Продавець несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаних на Сервісі даних щодо: Товару, його специфікації, його ціни; платіжних реквізитів, наданих Адміністратору; за коректність підтвердження замовлення, здійсненого Користувачем на Сервісі; за наявність або відсутність певного Товару, та зобов’язується завчасно повідомляти Адміністратора про будь-які зміни таких даних. Продавець відповідає в повному обсязі за будь-які збитки або шкоду (з урахуванням упущеної вигоди), що настали у Адміністратора та/або у Користувача у випадку некоректного або несвоєчасного надання Продавцем зазначених даних.

8.3. Продавець несе відповідальність перед Адміністратором та Покупцем за неналежне внесення актуального статусу наявності Товару до Сервісу.

8.4. Продавець несе відповідальність перед Адміністратором та Користувачем за порушення даних Умов.

8.5. Гарантійні зобов'язання Продавця щодо Товару в будь-якому випадку не стосуються Адміністратора, незалежно від того, чи вказав він їх на Сервісі чи ні.

8.6. Адміністратор несе відповідальність перед Користувачем виключно за Послуги Адміністратора, що надаються ним за допомогою Сервісу. Адміністратор не несе будь-якої відповідальності за характеристики Товару, що розміщені на Сервісі, за якість Товару, дотримання умов гарантійного та іншого обслуговування Користувача у зв’язку з продажем йому Товару, за дотримання порядку повернення та обміну Товару Користувачу, а також за дотримання перед Користувачем вимог законодавства України про захист прав споживачів щодо Товару.

8.7. Адміністратор не несе відповідальність за неправильне зазначення Продавцем реквізитів для оплати Товару на Сервісі.

8.8. З моменту формування Користувачем замовлення на Сервісі Адміністратор не несе відповідальності за відносини між Продавцем і Користувачем щодо Товару.
РОЗДІЛ 9. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ
9.1. Питання щодо повернення та/або обміну придбаного Користувачем якісного Товару, який не підійшов Користувачу за кольором, розміром, фасоном тощо, а також щодо повернення та/або обміну неякісного Товару протягом встановленого виробником такого Товару гарантійного строку вирішуються самостійно між Користувачем та відповідним Продавцем Товару відповідно до встановлених Україні вимог законодавства України про захист прав споживачів. Відповідальність за дотримання встановленого порядку обміну та/або повернення Товару в повному обсязі несе Продавець Товару. Адміністратор може надавати Користувачу консультаційну, організаційну або технічну підтримку під час звернення з відповідною претензією до Продавця Товару.

9.2. Адміністратор не несе будь-якої відповідальності за діяльність та/або бездіяльність Продавця Товару під час комунікації Користувача з ним або під час повернення або обміну придбаного Користувачем Товару.

9.3. У випадку прийняття Продавцем рішення про задоволення вимоги Користувача щодо повернення придбаного за допомогою Сервісу Товару та повернення сплачених Користувачем коштів, повернення таких коштів (виключно Ціни товару) здійснюється виключно за рахунок Продавця Товару безпосередньо відповідному Користувачу та самостійно Продавцем Товару. У випадку повернення придбаного Користувачем Товару та повернення Продавцем коштів (Ціни товару), вартість Послуг Адміністратора та комісії Платіжного сервісу поверненню Користувачу не підлягає.
РОЗДІЛ 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.1. Сервіс та Адміністратор не несуть відповідальності за будь-які дії та/або бездіяльність Платіжного сервісу, Сервісу комплектації Товару, Сервісу доставки Товару або за будь-які дії та/або бездіяльність будь-яких інших третіх осіб.

10.2. Адміністратор не несе відповідальності за:
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Користувачем при оформленні замовлення Товару;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (зокрема, але не виключно за обробку замовлення та комплектування Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Адміністратора;
 • за протиправні дії, здійснені Користувачем або третіми особами, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Користувачем даних доступу до Сервісу (логіну, паролю, інших ідентифікаційних даних) третім особам;
 • за будь-яку діяльність Користувача;
 • за порушення умов щодо продажу Товару Користувачу Продавцем.
РОЗДІЛ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Припинення та призупинення доступу. Адміністратор залишає за собою право, без попередження і на власний розсуд, припинити дію цих Умов, призупинити право Продавців на доступ до Сервісу у випадках порушення цих Умов або якщо Адміністратор вважає, що Продавець вчинив шахрайство, недбалість або інші порушення. У разі виникнення форс-мажорних обставин (як визначено в цих Умовах), порушення цієї угоди або будь-якої іншої події, яка зробить надання послуг комерційно необґрунтованим, Адміністратор може, на свій розсуд і без відповідальності перед Продавцем, з або без попереднього повідомлення, припинити доступ до всіх або до частини Сервісу.

11.2. Повідомлення. Будь-яке повідомлення про виконання та/або порушення цих Умов має здійснюватися тільки через електронну пошту Користувача та Продавця. Офіційним електронним засобом зв'язку вважається відповідна електронна пошта. Комунікація між Адміністратором та Продавцем, вчинена за допомогою електронної пошти або інших засобів електронної комунікації, вважається письмовою формою правочину та має належну юридичну чинність письмового документу.

11.3. Форс-мажорні обставини. Сторони не несуть відповідальності за будь-які збитки або витрати, що виникають внаслідок будь-яких подій, що не підлягають їх розумному контролю, включаючи, але не обмежуючись повенями, надзвичайними погодними умовами, землетрусами або іншими діями, стріляниною, війною, повстанням, бунтом, трудовим конфліктом, аварією, діями уряду, комунікаціями, відключенням електроенергії або несправністю обладнання, або програмного забезпечення, запровадженням карантинних заходів або будь-якою іншою причиною поза його розумним контролем («Події непереборної сили»). У випадку настання будь-якої Події непереборної сили відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону про настання такої події із наданням відповідних підтвердних документів протягом 3 (трьох) календарних днів з дати настання такої події.

11.4. Законодавство, що застосовується та порядок вирішення спорів. Всі питання, що стосуються взаємовідносин Сторін, дійсності, дотримання та тлумачення цих Умов, регулюються, тлумачаться та застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори, суперечки або претензії, що виникають у зв'язку з цими Умовами або її порушенням, Сторони мають спочатку погодити добросовісно шляхом проведення переговорів засобами електронної комунікації шляхом надсилання повідомлень відповідно до п. 11.2. даного Розділу не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення відповідної претензії або суперечки. Якщо переговори не вирішують суперечки, спору або претензії для розумного задоволення вимог всіх Сторін протягом розумного строку, то відповідна Сторона має право подати відповідний позов до компетентного суду відповідно до законодавства України. Застосування досудового порядку вирішення спорів відповідно до положень даного пункту (шляхом направлення відповідної вимоги або претензії) є обов’язковим.

11.5. Строк дії, зміна та розірвання договору. Даний договір укладається на необмежений строк і закінчує діяти в результаті його припинення Сторонами за їх згодою, якщо інше не встановлено умовами даного договору. Зміна та розірвання даного договору дозволяється виключно за згодою Сторін, якщо інше прямо не встановлено положеннями даного договору.

11.6. Умови конфіденційності. Увесь зміст цього договору, а також відомості щодо взаємовідносин між Сторонами, є конфіденційною інформацією. Сторона, винна в розголошенні конфіденційної інформації, несе відповідальність перед іншою Стороною згідно чинного законодавства України.

11.7. Умови відповідальності. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за даним договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.